Publicaties

U bent hier

liberalisering_banner.JPG

  • RIDLV (2011). Naar een integrale benadering van duurzame landbouw en gezonde voeding. Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding, 40 pp. download
  • RIDLV (2012). Towards an integral approach to sustainable agriculture and healthy nutrition. download
  • Hin, K.J., J.-P. Wagenaar, A. van der Zijpp en W.J. van der Weijden (2013). Kip: het meest complexe stukje vlees - Marktmechanismen, ketenrelaties en integrale duurzaamheid. Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding, 34 pp. download
  • RIDLV (2013). Liberalisering Europees landbouwbeleid is risico voor duurzame landbouw en voeding. Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding, 8 pp. download
  • Staps, J.J.M., C. ter Berg, A. van Vilsteren, E. Lammerts van Bueren en T.H. Jetten (2015). Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming: casus ‘Vruchtbaar Flevoland’: van bodemdegradatie en diepploegen naar integrale duurzame productie in Flevoland. Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding, 58 pp. download
  • Van der Weijden, W.J. en T.H. Jetten (red.) (2017). Van exclusieve naar inclusieve efficiëntie. Verslag van het symposium “Efficiëntie in de landbouw van de 21e eeuw” op 9 juni 2017 in Ede. Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding. 40 pp. download
  • Jetten, T.H., W.J. van der Weijden en E.T. Lammerts van Bueren (red.) (2019). Verslag van het symposium “Integrale veerkracht: van bodemgezondheid naar gezondheid van plant, dier en mens” op 7 december 2018 in Utrecht. Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding. 61 pp. download
  • Van der Weijden, W.J., E.T. Lammerts van Bueren, J.C. Seidell, J. Staman, W.H. Ferwerda, M. Huber, A. Datema, T.H. Jetten, H. Kranstauber, L. Lauwers, P. Blom, J. Garssen en H.H.F. Wijffels (2021). Gezondheid in drievoud. Naar een gezond voedselsysteem voor planeet, consument en boer. Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding. www.ridlv.nl, 88 pp. download
  • RIDLV (2021). Triple Health: – towards a healthy food system for planet, consumer and farmer. Executive summary of a report written in Dutch entitled Gezondheid in drievoud – Naar een gezond voedselsysteem voor planet, consument en boer. RIDLV (The Dutch Scientific Council for Integral Sustainable Agriculture and Nutrition). download