Visie van de Raad

U bent hier

liberalisering_banner.JPG

Visie Raad: Voedselsysteem moet drievoudig gezond worden

Het huidige voedselsysteem draagt bij aan vier crises: die rond klimaat, biodiversiteit en chronische welvaartsziekten, en ook aan de vertrouwenscrisis bij de boeren. Die crises moeten niet apart, maar tegelijk worden aangepakt onder de noemer “Gezondheid in Drievoud”.

De Raad stelt zich als hoofddoel om vanuit wetenschap en maatschappij gezichtspunten aan te dragen voor een integrale benadering van duurzame landbouw en voeding. De Raad pleit voor een fundamentele paradigmashift van lage voedselprijzen en korte-termijnefficiëntie naar een systeem dat gezondheid in drievoud vooropstelt:

  • de ecologische gezondheid van de planeet (via de impact van de landbouw);
  • de gezondheid van consumenten (via kwalitatief hoogwaardig voedsel);
  • gezonde sociaal-economische omstandigheden voor boeren en andere beroepsgroepen in het voedselsysteem.

De Raad doet een reeks aanbevelingen aan de hoofdrolspelers in het voedselsysteem. Aan de overheid: voer heffingen in op toegevoegde suiker en zout en op rood vlees, maar maak groenten en fruit goedkoper. Verbied alle kindermarketing, ook op sociale media, voor ongezond en onduurzaam voedsel. En ga weer ruimtelijk ordenen, ook om de stikstofproblemen voor natuurgebieden op te lossen. Aan de voedselindustrie: stop met ultrabewerkt voedsel en kies voor drievoudig gezond. Aan de supermarkten: maak voor consumenten de gezonde keuze de makkelijke keuze. En betaal een hogere prijs aan boeren die goed scoren op drievoudige gezondheid. Aan NGO’s: maak een gezamenlijk triple health beoordelingssysteem voor supermarkten. En aan het hoger onderwijs: geef voedingskunde een volwaardige plaats in de opleiding van huisartsen en zorgverleners.

U kunt het volledige visiedocument van de Raad hier downloaden

U kunt een Engelstalige samenvating hier downloaden