Leden

U bent hier

liberalisering_banner.JPG

Samenstelling Raad
 • Prof.dr.ir. Edith Lammerts van Bueren, emeritus hoogleraar Biologische Plantenveredeling, Wageningen Universiteit en voorheen Louis Bolk Instituut (voorzitter Raad tot maart 2022)
 • Dr.ir. Theo Jetten, secretaris Onderzoekschool “Production Ecology and Resource Conservation”, Wageningen Universiteit (secretaris Raad)
 • Peter Blom, voorheen CEO Triodos Bank (interim voorzitter)
 • Alex Datema, veehouder, Voorzitter BoerenNatuur (vanaf januari 2019)
 • Drs. Willem Ferwerda, CEO Commonland, Amsterdam (vanaf juni 2015)
 • Prof.dr. Johan Garssen, hoogleraar farmacologie, Universiteit Utrecht, Directeur Platform Immunologie Nutricia Research en voorzitter van Future Food Utrecht (FFU) (vanaf oktober 2019)
 • Dr. Hans Peter Jung, huisarts Afferden, (co)auteur handboek Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk (vanaf september 2022)
 • Prof.dr.ir. Ludwig Lauwers, wetenschappelijk directeur Eenheid Landbouw en Maatschappij, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), en gastprofessor Agrarische Bedrijfseconomie, Universiteit Gent
 • Prof.dr. Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid, Vrije Universiteit, Amsterdam (vanaf oktober 2013)
 • Mr. drs. J. Staman, voorheen directeur Rathenau Instituut, voorzitter Raad voor Dierenaangelegenheden (vanaf maart 2015)
 • Drs. Wouter van der Weijden, directeur Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu
 • Prof.dr. Herman Wijffels, emeritus hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering, Universiteit Utrecht
 
Oud-leden Raad
 • Prof.dr.ir. Imke de Boer, persoonlijk hoogleraar dieren & duurzame voedselsystemen, Wageningen Universiteit (december 2021, voorzitter Raad vanaf maart 2022 tot februari 2023)
 • Prof.ir. Klaas van Egmond, hoogleraar Geowetenschappen, Universiteit van Utrecht (tot 2012)
 • Dr. Machteld Huber, voormalig huisarts, Stichting Institute for Positive Health (tot 2021)
 • Drs. Helen Kranstauber, oprichter en partner van Food Cabinet (vanaf november 2020 tot 2022)
 • Dr.ir. Ben van Ommen, hoofd Nutrigenomics, TNO (tot 2012)
 • Ir. Anton van Vilsteren, biologisch teler in Marknesse, voorzitter coöperatie Nautilus († 2018)
 • Prof.dr.ir. Akke van der Zijpp, emeritus hoogleraar Dierlijke Productiesystemen, Wageningen UR (tot 2014)