Onderzoek

U bent hier

liberalisering_banner.JPG

De Raad werkt haar visie uit in casusprojecten:

1Casusproject: Liberalisering Europees landbouwbeleid is risico voor duurzame landbouw en voeding - de suikerbiet als casus (maart 2013)

In 2013 speelde er een discussie m.b.t. liberalisering van de Europese suikerproductie. De Raad plaatste kanttekeningen bij deze liberalisering, die de Europese suikerproductiecapaciteit nog verder dreigde weg te drukken. Het rapport van deze casus "Liberalisering Europees landbouwbeleid is risico voor duurzame landbouw en voeding - de suikerbiet als casus" is hier te downloaden.

2Casusproject: Kip: het meest complexe stukje vlees. Marktmechanismen, ketenrelaties en integrale duurzaamheid (december 2013)

Centraal in deze casus staat integrale duurzaamheid in de vleeskuikenketen en mogelijkheden om deze te verbeteren. Daarvoor werd de hele keten in beeld gebracht en de perceptie van de vleeskuikenketenpartners bestudeerd. Interviews met sleutelbedrijven en personen vormden een belangrijk element in deze casus. Doel is gezamenlijk met een voorhoede binnen de sector na te denken over hoe veranderingen gerealiseerd kunnen worden. Het rapport van deze casus "Kip: het meest complexe stukje vlees. Marktmechanismen, ketenrelaties en integrale duurzaamheid" is hier te downloaden. In juni 2014 verscheen een wetenschappelijk artikel gebaseerd op deze casus "Understanding wicked problems and organized irresponsibility: challenges for governing the sustainable intensification of chicken meat production" in het wetenschappelijke tijdschrift "Current Opinion in Environmental Sustainability". U kunt het artikel hier downloaden of een kopie opvragen via info@ridlv.nl.

3Casusproject: Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming - Casus: Vruchtbaar Flevoland, van bodemdegradatie en diepploegen naar integrale duurzame productie in Flevoland (april 2015)

Met deze casus ‘Vruchtbaar Flevoland, van bodemdegradatie naar integrale verduurzaming’ wil de Raad laten zien hoe het belang van een duurzame bodem als basis van onze voedselketen uit het zicht is van de andere schakels in de keten en wat de perspectieven kunnen zijn om in de productieketen medeverantwoordelijkheid te scheppen om tot integraal duurzaam bodemgebruik te komen. Het rapport van deze casus "Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming - Casus: Vruchtbaar Flevoland, van bodemdegradatie en diepploegen naar integrale duurzame productie in Flevoland (april 2015)" is hier te downloaden.