Symposium 2018 - Integrale veerkracht: van bodemgezondheid naar gezondheid van plant, dier en mens - verslag

U bent hier

Integrale veerkracht: van bodemgezondheid naar gezondheid van plant, dier en mens

Symposium vrijdag 7 december 2018 in Utrecht

Voeding en gezondheid staan hoog op de agenda in het maatschappelijk en wetenschappelijk debat. Daarbij gaat het meestal over voedselveiligheid en voedselzekerheid, en nog te weinig over voedselkwaliteit en gezondheid. Voeding wordt in verband  gebracht met een toenemend aantal ziekten. Er is weliswaar veel aandacht voor toevoeging van suiker, zout en supplementen, en het belang van groenten en fruit, maar er is meer.

Recente inzichten werpen een ander licht op de wijze waarop de samenstelling van voedsel onze gezondheid beïnvloedt. Relatief nieuw is het onderzoek naar de rol van het microbioom in ons darmstelsel in relatie tot humane gezondheid en, parallel daaraan, het onderzoek naar bodemkwaliteit en weerbaarheid van de plant en meer specifiek de rol van het microbioom daarbij. Het wordt op verrassende wijze duidelijk hoe veranderingen in ons landbouwproductiesysteem gewenste en ongewenste effecten kunnen hebben, niet alleen op de bodemkwaliteit, maar ook op de gezondheid van plant, dier en mens.

Daarnaast is de definitie van wat gezondheid is aan het veranderen. Aspecten als kwaliteit van leven en veerkracht staan daarbij steeds meer centraal. Het gaat erom dat we als mens in staat zijn ons aan veranderende omstandigheden aan te passen en dat we sociaal, psychisch en mentaal goed kunnen functioneren. Welke factoren spelen een rol bij het versterken van deze veerkracht en wel door de hele voedselketen heen? Wat zijn relaties tussen de gezondheid van de mens en de gezondheid van bodem, gewas, en vee? Wat kunnen we doen om deze relaties optimaal te benutten?

In dit symposium werden uitgangspunten en integrale aspecten van toekomstige landbouw en voedselbeleid verkend en benoemd. Binnen het symposium was er volop ruimte voor discussie.

Het symposium was bedoeld voor:
- wetenschappers en studenten in de werkvelden van bodem, plant, dier en humane gezondheid
- wetenschappers en beleidsmakers in de organisatie van onderzoek
- betrokkenen uit de agrofoodwereld en NGO’s

Organisatie: RIDLV: Machteld Huber, Theo Jetten, Edith Lammerts van Bueren, Ludwig Lauwers, Jaap Seidell. In samenwerking met Transitiecoalitie Voedsel.

Het rapport van het symposium kunt u hier downloaden.

Het programma van het symposium vindt u hieronder, bijdragen van sprekers zijn, indien beschikbaar, toegevoegd:

Programma:

Dagvoorzitter: Jan Staman, lid RIDLV, voorheen directeur Rathenau Instituut

10.00-10.30 uur Inloop en koffie
10.30-10.35 uur Welkom presentatie
Edith Lammerts van Bueren, voorzitter Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV), emeritus hoogleraar Biologische Plantenveredeling Louis Bolk Instituut en Wageningen University
10.35-11.15 uur  Sessie 1: Immuniteit en Gezondheid – een rol voor voeding
Johan Garssen, hoogleraar farmacologie, University Utrecht en Directeur Platform Immunologie Nutricia Research presentatie-a; presentatie-b
11.15-11.55 uur Sessie 2: Gezonde bodem, gezonde plant – hoe bereiken we dat? presentatie-a; presentatie-b; presentatie-c
Liesje Mommer, persoonlijk hoogleraar, Leerstoelgroep Plantenecologie en Natuurbeheer, Wageningen University
Joeke Postma, senior onderzoeker bodemmicrobiologie en fytopathologie, Business unit Biointeractions and Plant Health, Wageningen Plant Research
11.55-12.35 uur Sessie 3: Plantenteelt in relatie tot diergezondheid en veerkracht
Machteld Huber, arts en directeur Institute for Positive Health, lid RIDLV presentatie
Saskia van Ruth, buitengewoon hoogleraar Voedselauthenticiteit en Integriteit, Rikilt en Wageningen University presentatie
12.35-13.30 uur Lunch
13.30-13.55 uur Sessie 4: Het sociaal-economisch complex van bodem tot bord vanuit een systeembenadering
Fleur Marchand, wetenschappelijk coördinator Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek en docent Universiteit Antwerpen
13.55-14.20 uur Sessie 5: Van analyse naar synthese in de landbouw
Paul Struik, hoogleraar Gewasfysiologie, Centre for Crop Systems Analysis, Wageningen University presentatie
14.20-14.45 uur Sessie 6: Voorbeelden van lokaal integraal voedsel- en voedingsbeleid
Jaap Seidell, hoogleraar Gezondheidswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, lid RIDLV
14.45-15.05 uur Koffiepauze
15.05-16.00 uur Sessie 7: Reflectie en Discussie
Korte reflectie vanuit de optiek van een integrale onderzoeksagenda
  Henk Smid, directeur ZonMw, Gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
Korte reflectie vanuit het perspectief van de voedseltransitie
  Willem Lageweg, Kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel
Slotdiscussie o.l.v. Jan Staman 
16.00-17.00 uur Afsluitende borrel

 

Het symposium werd mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van:

  • Stichting Triodos Foundation
  • Iona stichting
  • Green Organics Fund
  • Eosta

Het publiek bestond uit circa 85 deelnemers met een evenwichtige verhouding tussen verschillende doelgroepen.